ಎಂಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಡತಕ್ಕೆ ಆಮೆವೇಗ, ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಡತಕ್ಕೆ ಚಿರತೆವೇಗ

ಬೆಂಗಳೂರು; ಹೇಮಾವತಿ, ಗೊರೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರೀ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್‌...

Latest News